Llibres que he il·lustrat / Books I have illustrated
Llibres que he escrit / Books I've written
Llibres amb obra meva a la coberta / Books that show pieces of mine on the cover
Llibres que he escrit i il·lustrat / Book I have written and illustrated
Plaquetona Vilamarins que podeu veure en vídeo / Vilamarin's "Plaquette" you can see on video