Sóc en Marc-Ignasi Corral-Baqués, barceloní (1965) fill de barcelonins i batejat a la Basílica de la Sagrada familia.
I’m Marc-Ignasi Corral-Baqués, born in Barcelona (1965) into a Barcelona family and baptized at the Sagrada Familia Basilica.